B-Aktuell release Systemtest (Q) Integrationstest (R) Acceptanstest (A) Produktion (O)
Klienter B-miljön
Linkonline svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
Linkonline WebOffice (SJ) svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
svensk (SJ) 
svensk  
engelsk (SJ)
engelsk 
Linkonline Tech Admin  Linkonline Tech Admin (SJ)
Linkonline Tech Admin 
Linkonline Tech Admin (SJ)
Linkonline Tech Admin 
Linkonline Tech Admin (SJ)
Linkonline Tech Admin 
Linkonline Tech Admin (SJ)
Linkonline Tech Admin 
Linkonline Amadeus amadeus 
amadeus  amadeus  amadeus 
Admin Portal Admin portal
Admin portal (Orsa)
Admin portal (SJ)
Admin portal
Admin portal (SJ)
Admin portal
Admin portal (SJ)
Admin portal
Admin portal (SJ)
Admin portal
Sara Sara Sara (SJ)
Sara
Sara (SJ)
Sara
Account Admin Glömt/Ändra lösenord  (SJ)
Glömt/Ändra lösenord 
Forgot/Change Password (SJ)
Forgot/Change Password 
Seating
(Space12 klient)
Seating Seating (SJ)
Seating
Seating (SJ)
Seating
Seating (SJ)
Seating
Seating (SJ)
Seating
Seat Admin Light
(Space12 Light Client)
Seat Admin Light Seat Admin Light (SJ)
Seat Admin Light
Seat Admin Light (SJ)
Seat Admin Light
Seat Admin Light (SJ)
Seat Admin Light
Seat Admin Light (SJ)
Seat Admin Light
Status monitor Status monitor
Visma Simulator Visma  (SJ)
Visma Simulator
Visma Simulator (SJ) Visma Simulator Visma Simulator (SJ)
Visma Simulator
Trip Intel
(SilverTripIntel)
Trip Intel Trip Intel (SJ)
Trip Intel
Trip Intel (SJ)
Trip Intel)
Trip Intel (SJ)
Trip Intel
Trip Intel (SJ)
Trip Intel
Retail Admin Retail Admin (SJ)
Retail Admin
Retail Admin (SJ)
Retail Admin
Retail Admin (SJ)
Retail Admin
Retail Admin (SJ)
Retail Admin
InventoryManagement InventoryManagement InventoryManagement (SJ)
InventoryManagement
InventoryManagement (SJ)
InventoryManagement
InventoryManagement (SJ)
InventoryManagement
InventoryManagement (SJ)
InventoryManagement


  B-Aktuell release Test intern (Q) Acceptanstest extern (A) Produktion (O)
WILL Tågbokningen Linkon Tågbokningen B Linkon Tågbokningen A Extern Tågbokningen Tågbokningen
WILL Resrobot Linkon Resrobot  Linkon Resrobot A Extern Resrobot Resrobot
WILL Vy Linkon Vy  Linkon Vy 
Linkon Vy mängdköp 
Extern Vy Vy
WILL Norrtåg Linkon Norrtåg  Linkon Norrtåg 
Linkon Norrtåg mängdköp 
Extern Norrtåg Norrtåg
WILL Linkonbutik Linkon Linkonbutik  Linkon Linkonbutik 
Internlänk nås bara innanför brandväggen hos Silverrail/Evry.
Externlänk nås även utanför Silverrail/Evry, via Internet.

CM Sidan
Unixweb
TicketPrintLocal version
I live in https://subversion:8443/svn/cm/baswebbsidan/